Over Euritmie

Euritmie, een scholingsweg voor de wil.

IK LOOF DE DANS
WANT HIJ BEVRIJDT DE MENS
VAN DE ZWAARTE DER DINGEN
BINDT DE AFGEZONDERDE
AAN DE GEMEENSCHAP

IK LOOF DE DANS
DIE ALLES EIST EN BEVORDERT
GEZONDHEID EN KLARE GEEST
EN EEN GEESTDRIFTIGE ZIEL

DANS IS HERSCHEPPING
VAN DE RUIMTE, VAN DE TIJD, VAN DE MENS
DIE VOORTDUREND IN GEVAAR IS
HELEMAAL BREIN, WIL OF GEVOEL TE
WORDEN

DE DANS DAARENTEGEN EIST
DE GEHELE MENS
DIE IN ZIJN MIDDEN VERANKERD IS
DIE NIET BEZETEN IS
VAN DE BEGEERLIJKHEID
NAAR MENSEN EN DINGEN
EN VAN DE DEMONIE
VAN DE VERLATENHEID VAN HET EIGEN IK

DE DANS VEREIST
DE BEVRIJDE, DE ZWAAIENDE MENS
IN EVENWICHT MET ALLE KRACHTEN.

IK LOOF DE DANS

O MENS, LEER DANSEN
ANDERS WETEN DE ENGELEN
IN DE HEMEL MET JOU
NIETS AAN TE VANGEN.

Deze lofzang op de dans is van Augustinus, eind 4de
eeuw na Christus. In de tijd van Augustinus had de dans
nog een sacraal karakter, dat wil zeggen zij stond nog
in het teken van onze verbinding met het goddelijke. De
euritmie sluit hier in wezen op aan, zodat je overal waar
Augustinus in zijn lofzang het woord “dans” gebruikt,
je het kan vervangen door het woord “euritmie”. Lees
je het nu nog eens krijg je het antwoord op die terecht
gestelde vraag: “waar is euritmie nou eigenlijk goed
voor?”

Door Yvonne Kleinendorst, Euritmiste en kernlid van Curach gezelschap.