ANBI Info

Nieuwe bestuurssamenstelling

 1. Naam: Stichting Uit Eigen Beweging
 2. RSIN: 8173.34.270
 3. Contact: Ch. Heijdeman

Bestuur:

Renate Schemmel (voorzitter)

O. Gordijn (secretaris)

Renate Schemmel (ad-interim penningmeester)

H. von Sassen ( algemeen bestuurslid)

Beleidsplan:

Het bestuur van ST. UEB stelt zich voor de korte termijn 2020- 2021

de volgende doelen voor:

 • Uitbreiding en verbreding van het bestuurlijke draagvlak.
 • Samenwerking met het internationale Quo Vadis impresariaat.
 • Ondersteuning Parcival impuls voor een inclusieve kunstproductie i.s.w.m. Overkempe/Olst, (Instituut voor mensen met een verstandelijke beperking) en Projectgroep Zutphen.
 • Onderzoek naar Evi 5 ( Euritmie voor Iedereen) in Den Haag, internationaal amateur festival, i.v.m. Corona restricties.

Op de middellange termijn 2022

 • Kennis & kunde m.b.t. jongeren en het cultureel paspoort/CKV in het voortgezet onderwijs
 • Masker programma : Manus, (toneel & euritmie)
 • Kunst performances in fort het Hemeltje
 • Fondsenwerver in dienst i.s.w.m. Quo Vadis impresariaat
 • Filmregistratie
 • Zomerweek Gelderland

Op de lange termijn 2023

 • Evi 7, (Euritmie voor Iedereen) in Sekem, internationaal amateur festival
 • Zomerweek
 • Projectgroep Zutphen : Handgeschreven, ps. Wat ik je nog wilde zeggen.. i.s.w.m. literaire cultuur caf├ęs in de provincie Overijsel / Gelderland .
 • Revisie website: uiteigenbeweging.org
 • Performance: bloed is een bijzonder sap, zang & bewegingskunst