ANBI Info

Nieuwe bestuurssamenstelling

 1. Naam: Stichting Uit Eigen Beweging
 2. RSIN: 8173.34.270
 3. Contact: Ch. Heijdeman

Bestuur:

Renate Schemmel (voorzitter)

O. Gordijn (secretaris)

Renate Schemmel (ad-interim penningmeester)

H. von Sassen ( algemeen bestuurslid)

Terugblik op de activiteiten van Stichting Uit Eigen Beweging 2023

In 2023 konden 3 hoofd activiteiten gerealiseerd worden mede door ondersteuning van Stichting Uit Eigen Beweging en haar bestuur.

Engelworkshops i.s.w.m. Cileke Angenent, zangeres, op verschillende locaties in het land, o.a. Uriel, (zomer),Gabriel ( winter) en Rafael ( lente). De herfst workshop met Michael heeft niet plaatsgevonden i.v.m. te weinig aanmeldingen.

Zomerweek: Reis door de zomerboog van de dierenriem heeft plaatsgevonden in Reek, in de biologische boomkwekerij. Een enthousiaste club deelnemers heeft gedurende de 5-daagse een vraagstelling vanuit de dierenriem kwaliteit van bij voorbeeld de leeuw gesteld: waar loop jij warm voor? De vraag in duo gesprekken bewogen, in beweging met elkaar in de groep  en met de eigen stem met pianobegeleiding. Ook deze week was in samenwerking met Cileke Angenent en Werbeck zang.

Er werd een intieme, hartverwarmende week doorlopen met veel nieuwe inzichten over de werking van de dierenriemtekens: Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier, Ram, Vissen en Waterman.

Gedenkprogramma’s: De Stichting Uit Eigen Beweging was faciliterend bij 2 programma’s om de overledenen in het najaar te gedenken.

 • bij het gedenkprogramma voor de gestorvenen van midden NL met het Corriente ensemble o.l.v. Britt Dijkerman met de titel: Voorbij de stille grond. Het programma is 6 maal in de regio opgevoerd en 1 maal in Eindhoven. Doelgroepen waren hier verzorgingstehuizen, dagbesteding, belangstellende vanuit de antroposofie, Christengemeenschap of spiritueel geïnteresseerden. Het bestuur was actief met 4 fondsenaanvragen.
 • Gedenkprogramma van Gelderland o.l.v. Andrea Wellenstein. Hierbij kon de groep gebruikmaken van de Anbi status van de Stichting voor het werven van schenkgeld uit de regio Gelderland. Chantal Heijdeman coaching verzorgd bij de instudeerfase, dit bleek een vruchtbare samenwerking. Het programma was buiten te beleven bij instituut Bronlaak en bij de viering van de antroposofische studiegroep in Zutphen. Helaas moest instituut Overkempe op hele korte termijn afzeggen i.v.m. ziekte en personeelstekort.

We hebben afscheid genomen van Ondine Gordijn na ruim 10 jaar bestuurslid te zijn geweest. De kracht van Ondine was zorgvuldigheid in de sociale processen, hard werken om idealen een bodem te geven. Zij was afgestemd op het goede en dat te laten groeien. Dank daarvoor. We verwelkomen Arine van der Heul als nieuw bestuurslid.

Chantal Heijdeman

Kunstenaar, docent euritmie, initiatief drager, coach voor individuele begeleiding en in groepen met en d.m.v. euritmie.

Beleidsplan:

Het bestuur van ST. UEB stelt zich voor de korte termijn 2020- 2021

de volgende doelen voor:

 • Uitbreiding en verbreding van het bestuurlijke draagvlak.
 • Samenwerking met het internationale Quo Vadis impresariaat.
 • Ondersteuning Parcival impuls voor een inclusieve kunstproductie i.s.w.m. Overkempe/Olst, (Instituut voor mensen met een verstandelijke beperking) en Projectgroep Zutphen.
 • Onderzoek naar Evi 5 ( Euritmie voor Iedereen) in Den Haag, internationaal amateur festival, i.v.m. Corona restricties.

Op de middellange termijn 2022

 • Kennis & kunde m.b.t. jongeren en het cultureel paspoort/CKV in het voortgezet onderwijs
 • Masker programma : Manus, (toneel & euritmie)
 • Kunst performances in fort het Hemeltje
 • Fondsenwerver in dienst i.s.w.m. Quo Vadis impresariaat
 • Filmregistratie
 • Zomerweek Gelderland

Op de lange termijn 2023

 • Evi 7, (Euritmie voor Iedereen) in Sekem, internationaal amateur festival
 • Zomerweek
 • Projectgroep Zutphen : Handgeschreven, ps. Wat ik je nog wilde zeggen.. i.s.w.m. literaire cultuur cafés in de provincie Overijsel / Gelderland .
 • Revisie website: uiteigenbeweging.org
 • Performance: bloed is een bijzonder sap, zang & bewegingskunst