De stichting Uit Eigen Beweging heeft een groeiend aantal enthousiaste vrienden om zich heen.
Zij zorgen met hun schenkgeld voor een financiële basis die verdere toekomstige ontwikkelingen en producties mede mogelijk maken.

Voor Chantal betekent het dat zij nieuwe wegen in de euritmie in kan slaan, dat zij kunstzinnige projekten kan realiseren en aan internationale samenwerkingsprojekten kan deelnemen.

Voor het euritmie amateurgezelschap CURACH betekent het dat zij ondanks teruglopende financiële middelen bij de opdrachtgevers, toch in staat blijven de opvoeringen veilig te stellen.

Indien u mee wilt helpen deze idealen handen en voeten te geven met een schenking, kunt u onderstaand formulier uitprinten, invullen en opsturen. Op het formulier geeft u zelf aan welke van de drie werkvelden uw schenking ten goede komt.

Eenmaal per jaar wordt een vriendenavond georganiseerd. Vrienden ontvangen op geregelde tijden een vriendenbrief. Daarin valt alles te lezen over het reilen en zeilen van de verschillende projekten en natuurlijk van CURACH. Uiteraard ontvangen de vrienden ook berichten via de website.
Opgeven als vriend van de stichting Uit Eigen Beweging kan aldus:
onderstaande invulstrook uitprinten, invullen en vervolgens in een gefrankeerde enveloppe opsturen naar Administratie Vriendenkring Uit Eigen Beweging t.a.v. Renate Schemel,

———✂———————————————————✂——————

Ja, ik word vriend van de stichting Uit Eigen Beweging en schenk jaarlijks een bedrag van

❏ € 30,-
❏ € ……. een bedrag naar eigen inzicht

Mijn donatie is bestemd voor:

❏ Euritmiewerk Chantal Heijdeman
❏ CURACH
❏ Algemeen gebruik.

Naam en voorletters:
——————————————————————————————————————————
Adres:
——————————————————————————————————————————
Postcode/plaats:
——————————————————————————————————————————
Telefoon:
——————————————————————————————————————————
e-mail:
——————————————————————————————————————————

Na uw aanmelding krijgt u van het secretariaat een bevestiging van ontvangst en inschrijving. Het aangegeven bedrag kunt u rechtstreeks overmaken naar de penningmeester van de Stichting Uit Eigen Beweging o.v.v. of Curach of Euritmie Chantal dan wel Algemeen gebruik.
Rekeningnummer  NL72INGB0002983414 stichting Uit Eigen Beweging, Valkenboschlaan 34, 3707CS, Zeist

——————✂———————————————✂————————-