Euritmiemusical in Bussum als buitenschoolse activititeit in het nieuwe schooljaar, op de dinsdagmiddagen van 15:00 tot 17:00 uur.

Welke kinderen gaan mee met:
TATATOEKS REIS NAAR DE KRISTALBERG?
Vanaf 31 augustus gaat op dinsdagmiddag het oefenen voor de euritmiemusical van start.
Van 15.00 tot 17.00 uur bewegen, trommelen en zingen de kinderen het verhaal van de moedige kleine dwerg Tatatoek, met zijn hamertje en eekhoornvriend Roef.
Zal het hem lukken om de kristal van de berg naar de Wortelmeester te brengen?
En hoe zal het de vrienden vergaan als zij de Plaag- en Vernielkobolden tegenkomen en er veel mis dreigt te gaan?
Kinderen van klas 1 t/m 6 zijn welkom om aan dit project mee te doen. Na 25 oefenmiddagen willen we graag Tatatoek en vrienden naar de nieuwe school brengen en het in de zaal tot een feestelijke opening brengen. Aan dit project werken mee: Ruloff Manuputty (muziek), Mirthe Duindam (spraakvormer/verteller), Chantal Heijdeman (euritmie), Stichting uit eigen beweging, Vrije School Michaël en vele vrijwillige helpers.
De kosten voor deelname aan dit project zullen ongeveer €10,- per kind per oefenmiddag zijn, exclusief eventuele kosten voor de BSO. Er wordt nog gekeken of er een mogelijkheid is dat kinderen die al om 13:15 uit school zijn tot 15:00 uur worden opgevangen bij BSO Michaël en of de kosten hiervoor (gedeeltelijk) kunnen worden gefinancierd uit de projectbegroting.

Voor meer informatie en inschrijven kun je contact
opnemen met Chantal Heijdeman: chantal@uiteigenbeweging.org

Foto’s gemaakt door: José Löhr