Deze productie is in maart 2010 drie keer opgevoerd in Zeist, Driebergen en Bussum.
Dit verhaal kan met belangstellende deelnemers opnieuw ingestudeerd worden, ook op andere lokaties in Nederland.
Neem contact op met Chantal Heijdeman


Korte inhoud

Als Adam 130 jaar oud is en het einde van zijn leven voelt naderen, zendt hij zijn zoon Seth uit om de Balsem van Genade in het Paradijs te gaan zoeken. Bij de verbanning van Adam en Eva was deze door God aan hen beloofd. Adam wijst aan Seth hoe hij de weg moet vinden over de verschroeide aarde tot aan de paradijspoort. Voor hij daar aankomt zal hij nog voorbij een groot vuur moeten gaan, waar hij zijn angst moet zien te beteugelen. Eindelijk bereikt hij de plek waar Michaël hem wacht. Seth vertelt dat zijn vader aan het eind van zijn leven is en bidt hem de waarheid over de Balsem te onthullen.
Seth wordt dan opgeroepen in het paradijs te schouwen. Daar ervaart hij met heel zijn wezen een ongelooflijke schoonheid, maar ook diep aangrijpende beelden. De Cherubijn laat weten dat het laatst aanschouwde beeld een vooraankondiging is van de nieuwe Adam. Deze is de Balsem van Genade die door God werd beloofd.
Met drie zaden, die een beeldimaginatie in zich dragen, keert Seth huiswaarts. Na zijn dood worden deze onder de tong van Adam gelegd. Hieruit zullen drie bomen ontspruiten: een ceder, een cypres en een pijnappelboom. Hun hout wacht een niet te bevroeden bestemming.

Het woordmateriaal is een nieuwe bewerking op basis van het apocriefe Nicodemus evangelie, de Gulden Legende en een oud Engels dramatisch spel.
De kwaliteiten van spraak, gebaar en muziek vormen een geheel dat uitmondt in een zichtbaar worden van deze bijzondere legende.

De teksten worden gesproken door Veronica van Ittersum, klassiek accordeon wordt bespeeld door Monique Verhoeven, de regie en gehele instudering wordt verzorgd door Chantal Heijdeman, euritmiste.