Chrysalis projekt
Sinds 2006 ben ik in Dornach -Zwitserland verbonden met het kerninitiatief ‘Chrysalis’ (zo heet het vaste ensemble) dat op gezette tijden stukken instudeert en uitvoert.
Zo is in 2009 door het ensemble het eerste deel uit Dvorak symphonie ‘De Nieuwe Wereld’ opgevoerd o.l.v. Dorothea Mier.
Het werken met Dorothea Mier is voor mij heel belangrijk, het is voeding uit een zuivere euritmische bron en veel van opgedane frisse en verdiepende ervaringen vloeien door in mijn eigen euritmische werk met amateurs. Gezien de leeftijd van D. Mier, 76 jaar is het een geschenk om met haar nog te mogen werken.
In 2012 bestaat de euritmie 100 jaar en voor deze gelegenheid zal het het klarinetkwintet van Mozart worden ingestudeerd en op nog nader te plannen lokaties worden opgevoerd.