27 november 2010.

Thema: ‘Nabij zijn rondom het sterven’

Kunstzinnige opmaat: Euritmie door Chantal Heijdeman (euritmie) en Guus Fabius (cello).

Sprekers: Christa van Tellingen, antroposofisch consultatief arts te Zeist: De weg van de stervende, de zin van het lijden, het belang van een bewust doorgemaakt sterfmoment, de werking van morfine, middelen om angst en onrust tegemoet te treden, welke vermogens moeten wij ontwikkelen om de stervende bij te staan?
Ignaz Stegeman, geestelijke in De Christengemeenschap Rotterdam: Waarom waken, welke bijdrage heeft het religieus rituaal van de Christengemeenschap, hoe bouwen we een contact met onze gestorven dierbaren op?

’s Middags wordt gewerkt in kunstzinnige, praktisch/medische en inhoudelijke werkgroepen. Chantal verzorgt de werkgroep euritmie.

Locatie Datum/tijd
Hogeschool Helicon, Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist, www.helicon.nl 27 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten
€ 30 p.p. incl. koffie, thee, soep (brood meenemen)
Vóór 10 november door overmaking van dit bedrag op rek. nr. 39 04 20 751 van Stichting Wederzijds te Zwijndrecht o.v.v. ‘studiedag 27/11’, naam en e-mail/postadres. Deelname op volgorde van betaling. Als uw betaling is ontvangen ontvangt u een bevestiging per email (of per post indien u geen emailadres heeft).

Secretariaat Stichting Wederzijds: Yvonne van Delft Prinsessenpark 18 3331 GZ Zwijndrecht Email:wederzijds@ymail.com
http://www.wederzijds-stervenscultuur.nl/
Tel. info: Nelle Amons (06) 363 29 37