Nieuwe bestuurssamenstelling

 1. Naam: Stichting Uit Eigen Beweging
 2. RSIN: 8173.34.270
 3. Contact: Ch. Heijdeman

Bestuur:

R. Schemmel (voorzitter)

O. Gordijn (secretaris)

T. Linsewski (penningmeester)

H. Thijssen ( algemeen bestuurslid)

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020

Binnen de beperkende maatregelen, conform de regels hebben de volgende activiteiten in kleinschalige setting doorgang kunnen vinden:

 • Gedenkprogramma van de Projectgroep Zutphen
  • Nijmegen 30 pers., Zutphen 2 x 25 pers.
 • Middagcursus Zutphen in groepjes van 3 pers. Met oefeningen die de weerstand versterken
 • Middagcursus Zutphen met harpbegeleiding
 • Deelname Sjostakovitsj ensemble ( Heijdeman) aan Mimage Festival Wien op 2 maart.

Beleidsplan:

Hoofdlijnen voor het jaar 2021

Het bestuur pakt de volgende thema’s op:

 • Het toegankelijker maken van de website
 • Keuzes maken in het delen van nieuws, met betrekking tot kunstacties, themadagen, festivals, cursussen, en zomerweken op sociale media
 • Trailers maken van komende programma’s, zie ondergenoemde titels
 • Het faciliteren van sponsoraanvragen voor
  • Shakespeare programma ( Joosten-Heijdeman)
  • Naderende lichten ( werktitel) Projectgroep Zutphen
  • Themadag over het voorgeboortelijke leven, de werking van de 4 aartsengelen
 • Tournee planning en organisatie

Op de middellange termijn 2022

 • Kennis & kunde m.b.t. jongeren en het cultureel paspoort/CKV in het voortgezet onderwijs
 • Masker programma : Manus, (toneel & euritmie)
 • Kunst performances in fort het Hemeltje
 • Fondsenwerver in dienst i.s.w.m. Quo Vadis impresariaat
 • Filmregistratie
 • Zomerweek Gelderland

Op de lange termijn 2023

 • Evi 7, (Euritmie voor Iedereen) in Sekem, internationaal amateur festival
 • Zomerweek
 • Projectgroep Zutphen : Handgeschreven, ps. Wat ik je nog wilde zeggen.. i.s.w.m. literaire cultuur cafés in de provincie Overijsel / Gelderland .
 • Revisie website: uiteigenbeweging.org
 • Performance: bloed is een bijzonder sap, zang & bewegingskunst