1. Naam:             Stichting Uit Eigen Beweging
 2. RSIN:              8173.34.270
 3. Contact:         L. Heijdeman

Bestuur:

J. Meulman (voorzitter)

L. Heijdeman (secretaris)

O. Gordijn (penningmeester)

A. van der Plas (algemeen bestuurslid)

R. Schemmel (algemeen bestuurslid)

H. von Sassen (algemeen bestuurslid)

1.

Beleidsplan:De Stichting Uit Eigen Beweging beschikt over een middellang en een operationeel beleidsplan. Het middellange beleidsplan bestrijkt de periode van 2017 – 2019.

Het beleidsplan voor de middellange termijn omvat:

 • het bevorderen van euritmie beoefening in het algemeen via een groeiend aantal geïnteresseerde professionele euritmisten en gevorderde amateurs in dit kunstzinnige gebied;
 • het bevorderen van euritmie beoefening op een groeiend aantal locaties in Nederland voor bestaande en nieuwe doelgroepen;
 • de inzet van meer informatie- en communicatie technologie op het gebied van relatieonderhoud met de diverse doelgroepen;
 • het verder bouwen aan een gezond financieel fundament;
 • aandacht voor stroomlijning van de interne werkprocessen en het bevorderen van vrijwilligersinzet in lijn met de groei van de activiteiten;

 

Het beleidsplan voor het operationele jaar 2017 bestaat uit:

 • Het Euritmiegezelschap Curach studeert een nieuw programma in. Het centrale thema is gebaseerd op het leven van Elisabeth van Thüringen en met poëzie van Emily Dickinson. De voorstelling gaat door het land heen vanaf het eerste kwartaal 2018.
 • Tournee ‘Mette Swaene’ van de Projectgroep Zutphen voorjaar 2017.
 • De Projectgroep Zutphen en ensemble Curach nemen in april deel aan het tweede Internationaal Amateur Euritmie Festival ( EVI II) in Alfter bij Bonn, Duitsland.
 • In het midden van het jaar gaat de Projectgroep Euritmie Zutphen een nieuw programma instuderen van het sprookje ‘de zes zwanen’.
 • In de herfst volgt een franstalige voorstelling in Frankrijk van het sprookje ‘les six cygnes’.
 • Extra initiatieven voor uitbouw van de vrienden- en mecenaatkring.
 • Vernieuwing van de lichtapparatuur.
 • Uitbreiding van de vrijwilligersgroep.
 • Onderzocht wordt of crowdfunding een geëigend hulpmiddel is voor extra inkomstenverwerving.

 

2. Beloningsbeleid:

 • Er zijn geen medewerkers in dienst van de Stichting. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

3. Doelstelling:

De Stichting Uit Eigen Beweging stelt zich ten doel: taal, muziek en euritmische beweging te onderzoeken en door samenwerkingsprocessen tot een interactieve kunstvoorstelling te brengen voor een gevarieerd publiek.

 1. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:
 • Het Euritmiegezelschap Curach heeft haar ingestudeerde programma met de titel “Aedemtocht, de reis van de Argonauten” op tien locaties in Nederland  gerealiseerd in de periode april – november.
 • De Projectgroep Euritmie Zutphen heeft het programma “Mette Swaene, op de grens van de nacht en de dag” ingestudeerd. De tournee, bestaande uit zes voorstellingen vindt plaats in het eerste kwartaal van 2017.
 • Een nieuw tweedaags initiatief onder de titel “Internationaal Amateur Euritmie Forum” is met grote deelname van start gegaan in Zeist.
 • De Euritmie zomerweek “Ruimte” is in augustus met succes gerealiseerd in Driebergen/Zeist.
 • Voor Zutphen e/o zijn een aantal zgn. Euritmie inloop avonden georganiseerd voor nieuwe geïnteresseerden in euritmie als kunstbeoefening.

5. Exploitatie overzicht 2016.