CURACH EURITMIE AMATEUR GEZELSCHAP
ZOEKT NIEUWE BEMANNINGSLEDEN

Ben je op zoek naar een verdieping van je eerste euritmie ervaringen?
Wil je je over een langere periode met een groep liefhebbers verbinden?
Sta je open voor het kunstzinnige proces van idee naar uitvoering?

Neem dan contact met ons op chantal@uiteigenbeweging.org en kom een middag kijken en meedoen.

De oefentijden zijn op dinsdagavond en woensdagmiddag m.u.v. de
vakanties.