Omschrijving van het project.

korte inhoud:
“Er waren eens een koning en een koningin die geen kinderen hadden. De koningin was daar zeer bedroefd over. Een oude bedelvrouw die zij ontmoet weet daar raad op. De koningin moet zich wassen met twee kuipjes water. Daaruit zullen twee bloemen ontspringen, een mooie en een lelijke. De mooie moet je opeten en de lelijke moet je laten staan. De koningin volgt de raad van de bedelvrouw maar gedeeltelijk op……
In dit van oorsprong Noorse sprookje bindt de hoofdfiguur van het sprookje Ragebol de strijd aan met de trollen. Zij moet een lange reis maken om haar zus te redden”.

De aktiviteit start op maandagavond 23 november a.s. en loopt wekelijks door tot juni 2010 (excl. schoolvakantiedagen). Er worden 24 avonden gerepeteerd o.l.v. Chantal, die de artistieke leiding heeft en de regie voert. Individuele aanwijzingen in het oefenproces worden verzorgd door Eva Ouwehand (senior euritmiste uit de Haarlemse Vrije School wereld met jarenlange werkervaring met volwassenen en kinderen in de Haarlemse onderwijswereld, sinds kort met pensioen), die zich als vrijwilligster tevens inzet voor de organisatie van de lokale opvoeringen.
In een latere fase van het oefenproces (vanaf april 2010) zal pianobegeleiding en een spreekstem het geheel tot leven gaan brengen. Van week tot week gaan de deelnemers nieuwe ontdekkingen doen in de samenwerking, in de verschillende sprookjespersonages, in wisselende stemmingen en bewegingsvormen. Zo zal het sprookje tot  leven komen in een veelkleurigheid van spraak, beweging, muziek en licht.

Vóór de zomervakantie van 2010 is het sprookje opgevoerd voor de onderbouwkinderen van de Adriaan Roland Holst School in Bergen, de Vrije School Kennemerland in Haarlem-Noord en de R.Steiner Vrije School in Haarlem-Zuid.
Eind september is Ragebol opgevoerd voor de onderbouwleerlingen van de Vrije School in Zeist en Amersfoort.

Kleuters in actie na een opvoering van Ragebol.