Het CURACH programma van 2006

Titel: Als de morgenzee Aristoteles – Alexander en hun werken

Het programma van het euritmiegezelschap (in samenwerking met een professioneel spreekkoor gevormd door 4 spraakvormers) brengt het publiek in aanraking met het Grieks van Homerus, met de levendige lesinhoud, die Aristoteles deelde met aankomend leider Alexander de Grote, met muziek van Kodàly en met het drama strijd en vrede zoeken in een multiculturele samenleving.
De proza lesinhoud comprimeert zich in de spreuk van R. Steiner in het zgn. geheim van de planten, het geheim van de metalen en het geheim van de mensen. Omlijst door het duo voor klarinet en piano van de componist W. Lutoslawski.
In het laatste deel vertelt de schrijver Arianus over de geschiedenis van Alexander en diens verovering op het Perzische rijk van koning Darius. De moderne dichter Kavafis, die zijn hele leven in Alexandriën woonde en werkte, geeft een eigentijdse stemming van strijd en onmacht weer. Tot slot van het programma klinkt de integrale eed, die Alexander zwoer voor zijn leger.